Vedenie obce

Starosta

Poslanci obecného zastupiteľstva

Komisie

Cerovan

Základná škola s materskou školou