Ustanovujúce zastupiteľstvo

27.12.2010 00:00

 

Ustanovujúce zastupiteľstvo v Cerove

27.12.2010

 

 

Na ustanovujúcom zastupiteľstve v Cerove, konanom dňa 27.12.2010, sa okrem slávnostnej časti – zloženia sľubu nových poslancov a starostu prerokovali aj niektoré ďalšie body, potrebné pre chod obce. Zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva pokračujú vo svojej činnosti dvaja poslanci (RNDr. Milan Tuhársky PhD a Ján Babic)  a päť poslancov je nových ( Ladislav Kukula, Radoslav Vrba, Ing. Ján Gažo, Margita Boďová, Miroslav Kružic), ktorí sa svojej verejnej funkcie chopili veľmi zodpovedne a preukázali znalosť zákonov i svojich kompetencií,  čo občania Cerova, ktorí sa na ustanovujúcom zastupiteľstve zúčastnili v hojnom počte, ocenili. Na ustanovujúcom zastupiteľstve bol zvolený i poverený poslanec, ktorý má v zmysle novelizácie Zákona o obecnom zriadení právo zvolávať a viesť zastupiteľstvo, ak starosta a jeho zástupca z nejakého dôvodu toto neurobia. Povereným poslancom v Cerove je Ladislav Kukula. Najbližšie zastupiteľstvo sa bude konať 29. januára 2011.